fbpx

Ako sa dá získať invalidný vozík

Páčil sa Vám článok? Prosím, ohodnoťte ho

Ako sa dá získať invalidný vozík
4.8 (95%) 12 hlasov

Nachádzate sa tu:
< Späť

Lekársky poukaz

Lekársky poukaz Vám môže predpísať odborný lekár, nikdy nie tzv. všeobecný resp. obvodný lekár.

Na lekársky poukaz Vám môže byť vydaná pomôcka, ktorá je zaradená v zozname plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok vydaným ministerstvom zdravotníctva. Každá z týchto pomôcok má pridelený kód ZP.

Tento kód spolu s Vašimi údajmi vpíše lekár do lekárskeho poukazu. Takto predpísaný poukaz je nutné dodať do Vašej zdravotnej poisťovne na schválenie.

Peňažný príspevok

O druhý mechanický alebo druhý elektrický vozík môžete žiadať Váš príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak máte prvý vozík hradený cez zdravotnú poisťovňu.

O vozík môžete požiadať písomnou formou, a to cez peňažný príspevok na pomôcku. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 EUR, druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 EUR.

Príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia od Okresného Úradu odboru Sociálnych vecí a Rodiny sa vydáva po podaní žiadosti o finančný príspevok. Na základe tohto príspevku máte napríklad nárok na zakúpenie druhého invalidného vozíka v prípade keď sa Vám vozík, ktorý ste obdržali od zdravotnej poisťovne na základe lekárskeho poukazu pokazí, čím Vám vznikne problém s mobilitou.


Ak sa rozhodnete vybavovať si vozík cez zdravotnú poisťovňu, je dôležité vedieť nasledovné.

1)     Vybrať si vozík na mieru a vedieť potom kód vozíka.

2)     Vedieť či je vozík plne hradený poisťovňou, alebo so spoluúčasťou poistenca a koľko by ste mali doplácať.

3)     Vozík treba dať vypísať vášmu rehabilitačnému lekárovi – na poukaz na zdravotnícku pomôcku.

4)     Poukaz na zdravotnícku pomôcku musí ešte podpísať revízny lekár Vašej zdravotnej poisťovne.

5)     Potom odovzdáte poukaz firme a firma, kde ste si vozík vybrali Vám vozík dodá podľa dohody.

Na antidekubitnú sedačku do vozíka máte napríklad nárok na kus za dva roky!


Druhý vozík

Ak sa rozhodnete požiadať o druhý mechanický vozík príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, tak Vám môžu priznať maximálne 1 659,70 EUR. Závisí to však aj od vášho príjmu, ak máte príjem do dvojnásobku životného minima t. j. 396,18 EUR, tak je príspevok priznaný v sume 95 % z ceny pomôcky.

Postup pri podávaní žiadosti

Žiadosť sa podáva vždy písomne so stručným odôvodnením na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť  musí obsahovať

– meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu

– dátum jej narodenia

– adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu

– doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3 (Potvrdenie o pobyte)

– jej rodné číslo, ak je pridelené

– lekársky nález

– potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti

– vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

– potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť

– potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom

– ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada


Tlačivá sú na stiahnutie aj na: www.upsvar.sk

 Ide o nasledujúce tlačivá

1) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

2) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu

3) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru od firmy na vybraný vozík ako doklad.

Konanie sa začína dňom prijatia žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a trvať môže až 60 dní.