fbpx

Viac o Nadácii Agrofert

V prílohe nájdete formulár žiadosti o individuálny príspevok Nadácie Agrofert, ktorý, prosím, vyplnený a podpísaný spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na našu d.u. poštovú adresu:

Nadácia AGROFERT
slovenská organizačná zložka
Nobelova 34
P.O.BOX 30
830 03 Bratislava

 

K žiadosti prosíme priložiť povinné doklady:

  • Odborná lekárska správa
  • preukaz ZŤP/S predná aj zadná strana
  • potvrdenie o priznaní sociálnych dávok (inv. dôchodok, kompenzačné príspevky, opatrovateľský príspevok)
  • kópia OP, predná aj zadná strana
  • predfaktúra vystavená dodávateľom na meno žiadateľa
  • podpísaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V prípade schválenia príspevku tento nevyplácame žiadateľovi, ale uhradíme za neho predloženú faktúru do výšky schváleného príspevku.


Na základe rozhodnutia správnej rady Nadácia AGROFERT slovenská organizačná zložka prijíma od 1.1.2019 žiadosti  o príspevky od zdravotne ťažko postihnutých osôb na:

  • Zdravotné a kompenzačné pomôcky – dodávateľ SK
  • Rehabilitačné pobyty v SR pre osoby nad 15 rokov veku
  • Odľahčovacie a asistenčné služby

V prípade otázok ma prosím kontaktujte mailom na: elena.matulova@agrofert.sk

S pozdravom

Elena Matulová
Nadácia AGROFERT

 

Formulár žiadosti TU